Asiakaspalvelu 010 424 2980 | aukioloajat                                    maanantai - torstai klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15

Osakkaan muutostyöilmoitus

Muutostyöilmoitus on tehtävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen toimenpiteen suunniteltua aloitusta, jotta taloyhtiölle jää aikaa arvioida tehtävää muutostyötä ja päättää muutostyöluvan mahdollisista ehdoista. Muista, että remontin saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on antanut luvan. Muutostyöluvan saanut osakas vastaa tekemästään muutostyöstä kokonaisuudessaan. Muutostyöluvan saaminen ei siirrä vastuuta kolmannelle osapuolelle.

Ohjeita osakkaalle

Muutostyöprosessi alkaa aina muutostyön luvanvaraisuuden (viranomaisluvan vaativat työt) selvittämisellä, minkä jälkeen tehdään tarpeelliset suunnitelmat. Seuraavaksi täytetään muutostyöilmoitus, joka lähetetään suunnitelmineen taloyhtiölle. Taloyhtiö tutkii muutostyön toteutuskelpoisuuden ja vaikutukset. Selvitystyössään taloyhtiö voi käyttää apuna asiantuntijaa, tällöin kustannuksista vastaa osakas.

Taloyhtiön hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen, minkä jälkeen taloyhtiöllä on oikeus nimetä työlle valvoja (kustannukset maksaa osakas). Osakkaalle ilmoitetaan, saako muutostyö aloitusluvan vai ei.

Jos projekti vaatii viranomaisluvan (rakennuslupa, tai toimenpidelupa), huolehtii osakas sen hankinnasta. Viranomaislupaa vaativat esim. seuraavat muutostyöt; huoneistosaunan rakentaminen, hormin rakentaminen tulisijaa varten, oviaukon teko kantavaan väliseinään ja valokatoksen rakentaminen. Viranomaislupaa vaativisa muutostöissä tulee muutostyöilmoituksen yhteydessä toimittaa suunnitelmat toteutettavasta muutostyöstä (piirrustukset; arkkitehti- ja rakenne-, sähkö-, lvi-piirrustukset). Viranomaisluvista aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Kun muutostyön kaikki luvat ovat olemassa, muutostyö voi alkaa.

1.7.2014 alkaen tulee osakkaan huolehtia verottajalle tehtävistä rakentamisilmoituksista, mikäli muutostyö vaatii viranomaisluvan. Lisätietoja asiasta verohallinnon www-sivuilta.

Muutostyön valmistuttua

Kun muutostyö valmistuu, on taloyhtiölle toimitettava kaikki lopulliset dokumentit projektin valmistumisesta mm. valvojan pöytäkirjat, muistiot, loppukuvat ja tarvittaessa viranomaistarkastusasiakirjat. Osakkeenomistajan on itse varmistuttava siitä, että valmistuneen muutostyön dokumentit tulevat perille isännöitsijälle tai kiinteistösihteerille. Muutostyön toteutuminen kirjataan isännöitsijäntodistukseen tehdyksi vasta, kun se on todistetusti valmistunut.

Muutostyöstä peritään hinnastomme mukainen 105,00 € suuruinen käsittely-, laskutus- ja arkistointimaksu, jonka maksaa taloyhtiö.

Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumpun asentaminen ei ole osakkaan muutostyöoikeuden piirissä ja vaatii aina taloyhtiön hallitukselta luvan.  Lisäksi kukin kunta voi antaa ilmalämpöpumppujen ulkoyksikön sijoitukselle omat ohjeensa (Tampereen kaupungin ohje), joita asennuksessa tulee noudattaa.

Osakkaan tulee huomioita, että taloyhtiö voi kieltää ilmalämpöpumppujen asennuksen silloinkin, kun pumpun ulkoyksikköä suunnitellaan asennettavaksi asukashallinnassa olevalle parvekkeelle, koska asennuksessa tehdään läpivienti yhtiön omistaman rakenteen läpi.

Asbesti

Muutostyöluvan hakijan on kustannuksellaan selvitettävä sisältääkö muutostyössä käsiteltävät purettavat pinnat tai materiaalit asbestia. 1.1.2016 voimaan tullut lainsäädäntö (798/2015 Valtioneuoston asetus asbestityön turvallisuudesta) määrittelee, että ennen minkäänlaiseen purkutyöhön ryhtymistä huoneistossa on tehtävä haitta-ainekartoitus asbestipitoisten materiaalien olemassa olon selvittämiseksi.

Asbestia saattaa esiintyä mm. erilaisissa pintamateriaaleissa, sauma-aineissa, kiinnityslaasteissa, eristeissä ja liimoissa. Muita haitta-aineita, kuten lyijyä voi esiintyä mm. joustovinyyli-, muovi- ja linoleum matoissa. Tarvittaessa kohteesta on laadittava haitta-ainekartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevien haitta-aineiden sijainti ja määrä.  Puhuttaessa muista haitta-aineista, kuin asbestista, haitta-ainepitoisuus vaikuttaa lähinnä purkujätteen käsittelytapaan.

Taloyhtiölle on tarvittaessa pystyttävä esittämään kirjallinen selvitys materiaalin asbestittomuudesta. Niiden tilojen ja materiaalien osalta, joista asbestia löytyy, on asbestipurkutyön suorittamisessa ja asbestijätteen käsittelyssä on noudatettava niiden suorittamisesta annettuja ohjeita ja säädöksiä. Asbestipurkutyö on luvanvaraista.

Muutostyön aikainen jätehuolto

Osakas huolehtii kustannuksellaan muutostöistä aiheutuneiden jätteiden poiskuljetuksesta ja kierrätyksestä. Remontissa syntyneet rakennusjätteet on toimitettava niille kuuluville jätepisteille ja –asemille, ei taloyhtiön jäteastioihin.

Remontit, joista on aina ilmoitettava:

 • Lattiamateriaalin vaihto toiseen, erilaiseen materiaaliin, muutos voi vaikuttaa askeläänien kuuluvuuteen sekä edellyttää asbestinpoistoa.
 • Wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (paitsi lauteiden) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin.
 • Veden katkaisemista edellyttävät työt, kuten putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-istuin) vaihtaminen ja asentaminen
 • Viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite vaikuttaa järjestelmän toimintaan (lämmitysjärjestelmään kuuluva patteri- tai lattialämmitys, liesikupu, ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja, sähköliesi voimavirtajohdolla).
 • Pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta.
 • Kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen.
 • Muutokset kantaviin väliseiniin, jos muutokset voivat vaikuttaa rakenteeseen, kuten kantavuuteen tai eristävyyteen.
 • Kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on esimerkiksi sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita tai vesijohtoja.
 • Huoneiston ulko-oven lukituksen postiluukun ja rakenteen (esimerkiksi ovisilmä, postiluukku) sekä huoneiston ulkopuolella näkyvän pinnoitteen muuttaminen.
 • Väliovien uusiminen, siten että oven alla oleva ilmarako tukitaan, mikä vaikuttaa huoneiston ilmanvaihtoon.

Lisäksi ilmoitusvelvollisuuteen voivat kuulua:

 • Huoneen seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esimerkiksi seinien levytys), jos järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymisen rakenteen kautta
 • Altaan ja allaskaapin vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen, jos muutos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin
   

Muutostyön kohtuullisista valvonta- ja tarkastuskustannuksista vastaa lain mukaan osakas.

Osakkaan muutostyöilmoitus

Tässä osiossa käydään läpi ne muutostyöt, jotka asuinhuoneistossa on suunniteltu tehtäväksi. Jos kyseessä on laajat muutostyöt, eikä yhden lomakkeen täyttö riitä toimenpiteiden yksilöimiseen, voit täyttää ja lähettää lomakkeen kahdesti.

Liitetiedostot (esim. työselitteet, työpiirustukset jne.). Liitteiden koko yht. enintään 2 Mt.

Lisää tiedosto
Lisää tiedosto

Onnistuneesti lähetetystä muutostyöilmoituksesta tulee kopio ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme, jos et saanut kopiota.

Please wait...

TÄRKEÄÄ TIETOA LOMAKKEEN LÄHETTÄMISESTÄ!

Tarkistithan, että täytit varmasti kaikki pakolliset kentät?

Lomakkeen lähetyksen jälkeen sinut ohjataan Kiitos-sivulle ja antamaasi sähköpostiin lähetetään yhteenveto lähettämistäsi tiedoista. Tarkista lomakkeen lähettämisen jälkeen sähköpostisi (tarvittaessa myös roskapostikansio) ja ole asiakaspalveluumme yhteydessä, jos et saanut yhteenvetoa! Jos et saanut yhteenvetoa, emme voi taata, että viestisi on vastaanotettu.

 

Asukasilmoitukset

Muutostyöprosessi

 1. Luvanvaraisuuden selvittäminen
 2. Täytetään muutostyöilmoitus
 3. Taloyhtiö selvittää toteutuskelpoisuuden
 4. Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen
 5. Osakkaalle ilmoitetaan päätöksestä
 6. Muutostyö toteutetaan
 7. Taloyhtiölle toimitetaan kaikki dokumentaatio